Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
POZVÁNKA NA PREZENTACI - MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO NAŠI OBEC
18 19 20 21 22 23
VOSELSKÁ HELIGONKA
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > O obci

Náves v roce 1935O obci

Obec Úsilné s 503 obyvateli se nachází 6 km od centra města České Budějovice v nadmořské výšce 399 m n.m. Do roku 1925 nesla obec název Oselno či Voselno, který vznikl pravděpodobně podle chovu tažných zvířat pro nedaleké doly.

Náves dnes

Historie obce

První zmínka o osadě pochází z roku 1333, kdy král Jan Lucemburský věnoval špitálu sv. Václava v Budějovicích sedm lánů ve vsi Hoslové (Úsilném). V neoficiálních pramenech je o ní zmínka již z roku 1212.

Za vlády císaře Rudolfa II. byl mezi Úsilným a nedalekými Hůrami založen důl sv. Eliáš, ve kterém se těžilo 1600 centů stříbra ročně. V dole neustále přibývalo vody, která se stahovala z Vesecké a Libničské štoly. Potíže s odvodňováním měla vyřešit Eliášova štola, jejíž budování bylo započato 20. července 1574 směrem z Úsilného a trvalo s přestávkami zhruba 200 let. V době, kdy hotové dílo mohlo přispět k odvodňování dolů, bylo dolování již v úpadku. Štola vyúsťuje v Úsilném na zahradě domu číslo 68 na úpatí jihozápadního svahu ve výšce 400 m n.m. V polovině 20. století zásobovala vydatně město České Budějovice kvalitní pitnou vodou. V současné době vedení obce uvažuje o zpřístupnění části štoly pod obcí veřejnosti.

Novogotická kaple sv. Václava (1900) Novogotická kaple sv. Václava

Budova dnešní OÚ kdysiDalší významnou obecní památkou je novogotická kaple sv. Václava z roku 1900, která byla v roce 2001 zrekonstruována a vyzdobena 14 obrazy (50x45 cm, adjustované na dřevě) s tématikou křížové cesty od ak. malířky Renaty Štolbové. V obci jsou k vidění prvky selského baroka, zajímavé jsou především štíty s velkými volutami (spirálami). Nejpozoruhodnější je statek č.p. 1 "U Sukdolů", prý s největšími volutami v kraji a č.p. 9 "U Prokšů".

Vztahy obcí v mikroregionu "Budějovicko sever" (Hluboká nad Vltavou, Borek, Hrdějovice, Úsilné, Hosín, Chotýčany, Hůry), který vznikl v roce 2001, především pro společnou podporu rozvoje cestovního ruchu, vlastně navazují na historické vazby, kdy často panstvo, později i matrika a správní vedení obce sídlilo v Hluboké nad Vltavou.

Od roku 2001 má obec souhlas parlamentu ČR s užíváním obecního praporu a znaku, které byly vytvořeny ak. arch. Stormem a ThDr. Marešem na motivy pověsti o chovu oslíků v obci.

V roce 1965 byl vybudován a v roce 2000 opraven rybník, který má dnes významnou krajinářskou hodnotu díky své přirozené modelaci břehů a doprovodné vegetaci, nezastupitelná je i protipovodňová funkce, jak se ukázalo v posledních letech.

Budova dnešní OÚFotbalové a nohejbalové hřiště společně s plochou pro tenisové kurty vytváří základ sportovního areálu. Pro setkávání místních občanů i turistů slouží posezení "Pod kaštany", které navazuje na provoz místního hostince. Obcí prochází cyklotrasa spojující výletní místa Hluboká nad Vltavou a Třeboň a turistické trasy pro pěší i cykloturisty vedoucí do okolí Č. Budějovic směrem na Libnič a do komplexu Mojského lesa. V zimním období je tato oblast vhodná i pro běžecké lyžování.

Poloha obce uprostřed turisticky atraktivní oblasti nabízí prostor pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu, ubytování a stravovacích kapacit.

I přes rozsáhlou modernizaci obce je kladen důraz na zachování a obnovu původní architektury, stále jsou dodržovány staré zvyky a tradice, mezi něž patří stavění májky, velikonoční koledování a v neposlední řadě znovuobnovená tradice Svatováclavské pouti, která je spojena se setkáním rodáků a přátel obce. Již více než 30 let probíhají každoročně třídenní Dětské dny radosti.

Základní údaje o obci

Obec Úsilné je vzdálena zhruba 6 km od centra okresního města Českých Budějovic a leží na silnici spojující města Hluboká nad Vltavou a Lišov v nadmořské výšce 399 metrů nad mořem. Rozloha katastrálního území obce činí v současné době 307 ha. Těsná poloha obce u okresního města je příčinou výrazně rezidenčního charakteru obce.

Obec čítá v současnosti 504 obyvatel z toho 381 v produktivním věku. Nejstaršímu obyvateli obce je 101 let (v r. 2003), průměrný věk obyvatel je 40,54 let. Většina práce činných obyvatel dojíždí za zaměstnáním do Českých Budějovic.

Úsilné – jihočeská vesnice roku 2014

Úsilné – jihočeská vesnice roku 2014Ctít a oživovat tradice, čerpat ze zkušeností předků a nechat se inspirovat důležitými momenty ve své dosavadní historii. Vše zabalené do moderně promyšlené koncepce rozvoje. To je cesta, po které se ubírá v posledním čtvrtstoletí obec Úsilné. Nevelká vesnice se 458 obyvateli vzdálená necelý kilometr od Českých Budějovic.

Obec má ve svém znaku osla. Do konce roku 1924 nesla totiž název Oselno či Voselno, který vznikl pravděpodobně podle chovu tažných zvířat pro nedaleké stříbrné doly. Pak byla přejmenována na Úsilné.

Zmínka o osadě se poprvé objevuje v písemných pramenech v roce 1333, kdy ves byla součástí hlubockého panství. V neoficiálních pramenech je o ní zmínka již z roku 1212, takže si v roce 2012 připomněla 800 let své existence.

Vesnice, ze které je na dohled periferie krajské metropole, žije inspirativním venkovským životem moderní doby 21. století. Ačkoliv svou samostatnost znovuobnovila až v roce 1990, žije se v ní dobře starousedlíkům i novým sousedům, a dobře se tu cítí i turisté. Dokladem spokojenosti je nárůst počtu obyvatel, který za posledních deset let stoupl o třetinu. A zájem trvá, a to i přesto, že tu najdou jen obchod s potravinami, hospodu, kavárnu s penzionem, mateřskou školu a nabídku služeb několika živnostníků. Ale to jen na první pohled.

Pozitivních záležitostí, které obec dělají tou správnou vesnicí pro každodenní život, je tu mnohem víc. Vyasfaltované ulice a dlážděné chodníky jsou ve většině obce již běžným standardem. V posledních patnácti letech došlo k obnovení veškerých sítí: kanalizace, vodovodu, kabelizace elektrického vedení, veřejného osvětlení a zavedení plynu. Tuto a další proměnu Úsilného umožnily dotace, kterých se za posledních 25 let samostatné existence podařilo získat a využít především na investiční akce za více než 90 miliónů korun.

Díky schopnosti zajistit si dotace a nebát se investovat i za cenu úvěrů prošla zásadní rekonstrukcí budova bývalé obecní školy, která slouží jako sídlo obecního úřadu, veřejné knihovny, mateřské školky a obchodu. Vybudovala se víceúčelová obecní budova s hasičskou zbrojnicí, sportovními kabinami a společenskými místnostmi. Opravila se kaple sv. Václava s novou křížovou cestou od akademické malířky Renaty Štolbové.

Zprovoznila se Eliášova štola, kde před více než 400 lety horníci ručně razili odvodňovací chodbu z nedalekých stříbrných dolů v Rudolfově. Otevřená podzemní štola se stala tak ojedinělou technickou památkou svého druhu v jižních Čechách a oblíbeným výletním cílem. V prostoru naproti kapli zanedlouho vzniklo dětské hřiště se zastřešeným altánem, šatnou pro návštěvníky Eliášovy štoly a s veřejnou bezbariérovou toaletou.

Ani maketa kašny se sochou oslíka a s originálními pítky nezůstala jen u záměru, přivést na náves z podzemní štoly léčivou vodu, která ještě před třiceti lety zásobovala i obyvatele sousedních Českých Budějovic. Nápad, jak zajímavě oživit návesní prostor, se podařilo uskutečnit a už téměř rok v originální kašně s bronzovou sochou osla teče voda z podzemí. Slavnostnímu odhalení kašny podle návrhu sochaře Tomáše Prolla, které uvedl svým koncertem houslový virtuóz Pavel Šporcl, přihlíželo zhruba 1500 účastníků. Stalo se tak při Svatováclavské pouti, která každoročně patří k vrcholné akci roku a pravidelně přiláká spoustu návštěvníků i tím, že veškeré hodování si připravují sousedé sami.

Zázemí pro turisty v obci nechybí. Mohou ochutnat místní pochoutky v kavárně a v hospodě středověkého stylu a pak přespat v některém z penzionů. Domů si odvezou i stylový suvenýr – slané nebo sladké oslí uši, které místní pekařky pečou podle staré receptury a také minerální vodu z kašny. Turisté se mohou vydat nejen za tajemstvím do podzemní štoly, ale i na naučnou stezku Člověk a krajina z Úsilného do Rudolfova. Třináct zastavení, tabulí, na trase, která protíná i sousední obce Hůry a Adamov, opatřil poutavým textem – zamyšlením nad vztahem člověka a krajiny – uznávaný geolog a spisovatel RNDr. Václav Cílek. Při putování po stezce, která vede i přes náves, si mohou prohlédnout i štíty dvou bývalých zemědělských usedlostí ve stylu tak zvaného selského baroka. Jeden z nich na památkově chráněném domě zaujme tvarem a velkými volutami (spirálami), které sice nemají tolik závitů, ale jsou pravděpodobně největší v kraji, ne-li v celých Čechách.

Úsilné není ale žádný skanzen. Živou vesnici vytvářejí především zdejší obyvatelé a jejich aktivity. Mnohé zdejší spolky mají dlouhou tradici, dobrovolní hasiči téměř stodesetiletou a TJ Sportovní klub začal psát svou historii už v roce 1938. Na bývalou dlouholetou tradici ochotnického divadelnictví navázal obnovený soubor, který před dvěma lety nastudoval hru Poslední nevěsta napsanou přímo pro něho. Děj pojednává o touze místních vrátit se k původnímu názvu obce – čili Voselno. Svého obnovení se dočkaly i folklorní soubor Lučina a dětský taneční soubor Palouček. Vznikla i Kleopatra – kroužek orientálních tanců pro zájemce bez rozdílu věku.

Dění v obci oživují i členové mysliveckého sdružení, rybářského spolku, šipkaři, nohejbalisté a stolní tenisté i dvě soukromá minimuzea.

Důležitá je nejen současnost, ale také budoucnost obce. Program její obnovy a rozvoje probíhá formou komunitního plánování – ke změnám, plánům a strategiím se obyvatelé obce vyjadřují a přicházejí s vlastními nápady na dobrovolných společných setkáních.

Pokud se i nadále bude dařit úspěšně zajišťovat dotace na větší investiční akce, mohl by v dohledné době v lokalitě Pod kaštany stát tolik potřebný a vytoužený Obecní dům, který by měl dle přání většiny sousedů obsahovat především velký společenský sál. Aby však budova byla vyžita celoročně, plánuje se sem i přesun knihovny, jejíž provoz oživí infocentrum, galerie a klub seniorů s malou kavárnou. Počítá se i se sezónní ubytovnou, například pro vesnická sympozia, případně se sociálními byty, snad zbude i místo pro muzeum. V sousední doplňkové dřevostavbě se sociálním zázemím a venkovním krytým podiem může být komunitní pekárna i pikopivovar.

Ale ještě letos, na základě architektonické koncepce z minulého roku, vznikne víceúčelové sportoviště s parkovištěm a možná i obecní sauna. Při využití vody z Eliášovy štoly vlastně lázně.

Základní údaje o obci

Okres České Budějovice
PSČ 370 10
UTO 38
Počet obyvatel 504
Rozloha katastru 370 ha (3,7 km2)
Nadmořská výška 399 metrů nad mořem

Veřejná vybavenost obce

Obecní úřad  
Servis, instalace internetu a telefonu,

NECOSS s.r.o.

Antonína Barcela 1446/26a
České Budějovice
370 04 České Budějovice 4

 
Mateřská škola telefon: 774 225 046
Obecní knihovna místnost v budově obecního úřadu
Ordinace praktického lékaře  
   
Hospoda "U Zdeničky" telefon:
Fotbalové hřiště
Víceúčelový obecní dům se sportovními kabinami a dvěma společenskými místnostmi
Nová moderní hasičská zbrojnice
Spád ke zbývající vybavenosti
Česká Budějovice: pošta telefon: 
Hluboká nad Vltavou: policie telefon: +420 974 226 730
Hrdějovice: stomatolog telefon:

Borek:

MUDr. Paťhová Dagmar

dětská poradna

Na Sadech 25, Č. Budějovice

1x za 14 dní ve čtvrtek

telefon: +420 386 356 802

Rudolfov: fara římsko-katolické církve telefon:
České Budějovice: matrika,  
 České Budějovice  ZŠ Nerudova