Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
8. Den vína ve Voselnu - v sobotu 18. května 2024 v čase 14:00 - 22:00
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2024
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec - samospráva > Strategický plán obce 2025-2035

Strategický plán obce 2025-2035

 

Strategický plán obce Úsilné pro období let 2025 – 2030 (2035)

Vážení spoluobčané,

Na těchto stránkách najdete aktuální informace k procesu zpracování Strategického plánu rozvoje obce Úsilné pro období let 2025–2030 s výhledem k roku 2035.

Proč Strategický plán rozvoje obce?

Obec Úsilné a její okolí v uplynulých letech prošla mnohými změnami, které ovlivňují kvalitu života v obci. Některé z těchto změn byly pozitivní, některé negativní. Při pohledu na plánované významné investice v okolí obce a aktuální demografické trendy je navíc zřejmé, že nás další změny čekají a je proto potřeba se na jejich dopad připravit. Právě k tomu slouží Strategický plán. Jedná se o základní plánovací dokument zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který by měl popsat, jak chceme, aby obec vypadala za 5–10 let, stanovit cíle, kterých bychom jako obec chtěli dosáhnout a určit priority a opatření, která je potřeba postupně zrealizovat pro jejich naplnění.

Strategický plán by ve své konečné podobě měl sloužit jako základní „návod“ pro vedení obce při rozhodování o tom, na jaké rozvojové projekty se zaměřit a na co soustředit disponibilní finanční prostředky obce. Představuje také prezentaci pro obyvatele, podnikatele a potenciální investory o tom kam by měl rozvoj obce směřovat a co lze v obci v budoucnu očekávat. V rámci aktuálního procesu přípravy nového územního plánu obce bude Strategický plán jedním z hlavních podkladů, který by měl nově zpracovávaný územní plán zohlednit.

 

Příprava Strategického plánu

Strategický plán obce je zpracováván v členění na následující 3 části:

  1. Zpracování analýzy stávajícího stavu a realizace průzkumů mezi obyvateli – prvním krokem je zpracování analýzy stávajícího stavu. V rámci tohoto kroku bude vyhodnocena aktuální situace v obci a jejím okolí, budou vyhodnocena statistická data o obyvatelích, o dopravě, životním prostředí, vybavenosti obce a dalších oblastech, které poskytují informace o kvalitě života v obci. Součástí této části je i realizace průzkumu mezi obyvateli, který bude sloužit jako jeden z podkladů pro diskusi o budoucím rozvoji obce.

 

  1. Určení prioritních oblastí, strategických cílů, priorit a opatření pro rozvoj obce – v návaznosti na zpracovanou analytickou částí dojde k stanovení prioritních oblastí, na které by se obec ve svém budoucím rozvoji měla zaměřit, definování strategických cílů, kterých by obec chtěla dosáhnout a stanovení priorit a opatření, která je potřeba realizovat pro naplnění určených cílů.

 

  1. Zpracování akčního plánu a nastavení systému realizace, průběžného hodnocení a aktualizace Strategického plánu – poslední, nicméně téměř nejdůležitější část je pak zpracování akčního plánu pro období následujícího 1 až 2 let včetně určení konkrétních úkolů, které je potřeba zrealizovat, stanovení zodpovědností za jednotlivé úkoly a určení zdrojů, ze kterých budou jednotlivé aktivity financovány.

 

Jak se můžete do procesu zpracování strategického plánu zapojit?

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na této webové stránce průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit.

První možností je zúčastnit se průzkumu mezi obyvateli obce. Průzkum bude probíhat od 15. 5. 2024 do 29. 5. 2024. Pro zapojení do průzkumu je potřeba vyplnit následující online dotazník https://www.cassia.cz/surveys/index.php/475135?lang=cs. Čím více obyvatel dotazník vyplní, tím lépe, budeme proto velmi rádi, pokud o jeho existenci budete informovat lidi ve svém okolí tak, abychom společně dosáhli co největšího počtu získaných odpovědí.

Pokud je pro Vás elektronická verze dotazníku příliš složitá, je možné využít i tištěnou verzi, která je vložena do aktuálního čísla obecního zpravodaje. Pokud byste tištěných kopií dotazníku potřebovali více, je možné vyžádat si další kopie kdykoliv na obecním úřadě.

Vyplněný dotazník je potřeba odevzdat na obecní úřad (vhodit do poštovní schránky) nejpozději do 29.  5. 2024.

Další možnost zapojit se do procesu zpracování strategického plánu bude v rámci pracovních skupin, které budou vytvořeny v průběhu června a budou se spolupodílet na definici jednotlivých priorit a opatření a zpracování akčního plánu. O možnosti zapojit se do činnosti pracovních skupin budeme informovat na této webové stránce, prostřednictvím aktualit a na sociálních sítích obce, jakmile dojde k určení prioritních oblastí. Předpokládaný termín vytvoření pracovních skupin je polovina června.

 

Pruzkum - Strategický plán obce Úsilné_v01-1.pdf

Strategický plán.docx